Visie

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft behoefte aan acceptatie van dat unieke zelf. Veel problemen waar we in ons leven tegenaan lopen hebben hier mee te maken. We voelen ons niet geliefd, niet geaccepteerd, eenzaam. Vaak blijkt dat we vooral moeite hebben om onszelf volledig te accepteren en is er een inwendige stem die ons voorhoudt dat we eigenlijk ‘niet goed genoeg’ zijn. In het dagelijks leven lukt het vaak wel om om deze diepgewortelde twijfel aan onszelf heen te leven, maar sommige situaties triggeren deze negatieve gedachten en gevoelens waardoor we (te) boos, verdrietig of angstig reageren of zelfs depressief kunnen worden.  

 Ik wil graag met je werken vanuit de principes van Geweldloze Communicatie aan verbinding met en acceptatie van dat unieke zelf dat jou tot jou maakt. Dat is het uitgangspunt bij onze zoektocht naar concrete oplossingen voor de problemen waar je nu tegenaan loopt.